For gode avlinger

Et perfekt såbed er grunnlaget for vellykket spiring og dermed for gode avlinger.

Et perfekt såbed er grunnlaget for vellykket spiring og gode avlinger.

Et optimalt såbed hvor frøene kan spres utover hele feltet med jevn dybde er grunnlaget for gode avlinger. En ubrutt sammenheng mellom frø og det kapillære vannet i nedre lag sikrer spiring i fravær av nedbør. I tillegg er rask oppvarming av jorden og tilstrekkelig oksygentilførsel til spiringsfrøene og en fin smuldret og jevn rekonsolidert såbed for optimal frødekning også viktig.

Rotorharver har for lengst blitt typiske kombimaskiner fordi de stort sett er uavhengige av jordforholdene. På tung jord gir de rotor harven en intensiv smuldring. Under lette forhold kan den kjøre med lavere rotorhastighet.  Tindene roterer på vertikale aksler for full horisontal jordbearbeiding av jorda - ingen inversjon av jordlag og ingen vertikal kompresjon som fører til dannelse aurhelle hard jordlag. Dette er et godt alternativ for forberedelse av såbed.

En rotorharv sammen med en såmaskin er en kombinasjon med høy ytelse. Forberedelse av såbed og såing i en overfart! Alle Kverneland rotorharvmodeller er designet for å kombineres med Kverneland såmaskiner.