Fôrings Produkter

Ballesnittere

Bale Choppers - Feeders, Kverneland 852, made for working with straw, carry two bales in one go, easy loading of bales

Kverneland 852

 3-puntsmontert ballesnitter utviklet til å snitte og strø

Kverneland 853 Pro 856 Pro

Kverneland 853 Pro og 856 Pro med Økt Blåse avstand og Blokkering-Fri valse

KV 864 028

Kverneland 863 - 864

Slepe ballesnitter med lastekapasitet på 3,0 og 4,2 m3.